Αναλαμβάνουμε το καθάρισμα των στρωμάτων σας από ακάρεα (επί τόπου) καθώς και τον πλήρη καθαρισμό τους από κάθε είδους ρύπους, αίμα, ούρα κλπ (Στην εγκατάστασή μας).