Επικοινωνία

Έδρα: Κάτω Βάθεια, Χερσονήσου, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810 330330 & 6937285093

Website: www.tapitoclean.gr Email: info@tapitoclean.gr