Η φύλαξη των ταπήτων γίνεται σε κλειστό χώρο χωρίς υγρασία και σε κατάλληλα ράφια. Ο χώρος μας καλύπτεται υγειονομικά από την Άλφα Απολυμαντική.