Η επιχείρηση μας κάθε 15 Ιανουαρίου επιστρέφει ποσοστό από τις πωλήσεις που έγιναν τον προηγούμενο χρόνο σε γνωστά ιδρύματα για το παιδί.